Zigmantas Benjaminas Kazakevičius

Kategorijos: Pedagogai Politikai
Kandidato22177Foto

Sportininkas, pedagogas, politikas

Gimė  1942 m. spalio 21 d. Skriaudžių kaime, Prienų rajone, ūkininkų  Kazio Kazakevičiaus ir Anelės Raulynaitytės – Kazakevičienės  keturių  vaikų šeimoje. Mokėsi Skriaudžių septynmetėje ir Veiverių vidurinėje  mokyklose.   1961 m. įgijęs vidurinį išsilavinimą, 1968m  jau baigė Kauno kūno kultūros institutą  suteikiančiu teisę dirbti fizkultūros mokytoju. 1967 – 1970 metais dirbo Kauno miesto pirmos vidurinės mokyklos fizkultūros mokytoju.  1979 – 1990 m dirbo Kauno miesto vykdomajame komitete. Nuo 1990 m. dirbo įvairų darbą firmose, susivienijimuose – pavaduotoju, viršininku, direktoriumi.

1995 m. stažavosi Europos politinėje akademijoje  Vokietijoje, o 2001 m. finansų ir bankininkystės institute.  Vėliau dirbo  Lietuvos taupomajame banke, Kauno apskrities viršininko administracijoje. 2003 -2004 m  buvo Vidaus reikalų ministerijoje viceministras.

Kartu su žmona susilaukė 2 dukrų  ir 5 anūkų

Gyvena  Kaune


Parengė Pijus Brazauskas
Redaguota 2023 m. kovas