Selemonas Paltanavičius

Biologas, rašytojas, fotografas,  gamtosaugininkas

Gimė 1956 m. sausio 14 d. Užbalių  kaime, Marijampolės rajone (netoli Skriaudžių).  Tėvai Anelė ir Petras Paltanavičiai buvo eiliniai kaimo gyventojai. Kadangi Selemonas buvo ketvirtas vaikas šeimoje, todėl pirmuosius mokslus gavo iš savo trijų gerokai vyresnių brolių. Tokiai šeimai kaime nebuvo lengva. Mama plušėjo namų ūkyje, tėvas buvo melioracijos griovių prižiūrėtojas. Bet visa šeima darniai dirbo, visaip stengėsi išgyventi. Selemonas augino dekoratyvinius balandžius, triušius, padėdavo tėvui šienauti griovius, o nupjautą žolę dviračiu veždavo triušiams. Kadangi gyveno netoli miško, todėl  ir labai pamilo mišką, gamtą

Pirmuosius mokslus pradėjo 1963 m.  Gudelių pradinėje mokykloje, kur atmintyje liko mokytojas Kazys Banionis  į mokyklą ateidavęs  „galafe“  kelnėmis ir gražiais auliniais batais (čebatais). Čia baigęs keturias klases toliau mokslus tęsė Skriaudžių aštuonmetėje ir Veiverių vidurinėje mokyklose. Gavęs brandos atestatą iš karto mokslus tęsė Vilniaus Universitete, kurį baigęs 1979 m. gavo biologo diplomą. Nors gavo pasiūlymą likti Universitete, tačiau pasiprašė būti skiriamas į Žuvinto rezervatą. Ir neapsiriko. Liko patenkintas darbu, bet ir tuo, kad po keleto metų į čia atvykusi biologė – praktikantė Audra, kuri po 5 metų draugystės jį „išsivežė“ į Vilnių. Netrukus Selemonas pradėjo dirbti Aplinkos ministerijoje biologinės įvairovės skyriaus vedėju.

Čia dirbdamas parašė ne vieną dešimtį knygų gamtos klausimais, vedė radijo laidas „gamta visų namai“, tačiau nuo gamtos niekada nenutolo. Dar yra vienas epizodas iš jo gyvenimo, kuris dar labiau jį susiejo su gamta.  Tuomet  kai jam buvo 14 metų  gegužės pradžioje parašė laišką garsiajam profesoriui Tadui Ivanauskui, papasakodamas savo  požiūrį gamtą, įdomius pastebėjimus ir žavėjimusi profesoriumi bei atliekamais jo darbais. Kartu jis  rašė,  kad  labai nori gauti jo kokių nors  knygų. Po keleto savaičių gavo iš profesoriaus laišką (profesoriaus ranka rašytą)   ir siuntinuką su keletų  knygų. Bet sensacija buvo po to kai sužinojo, kad po keleto savaičių – 1970 m. birželio 1 d. profesorius mirė ir Selemonas labai nuliūdo „praradęs tokį gerą draugą“…

Kadangi abu  su žmona Audra yra biologai, todėl ir dukra tapo biologe, o sūnus jau tapo kitos srities specialistu.

Šiuo metu visi gyvena Vilniuje


Parengė Pijus Brazauskas
Redaguota 2023 m. kovas