Angelė Vyšniauskaitė

Kategorijos: Mokslų daktarai

Etnografė, profesorė, habilituota daktarė

Gimė 1919 m. gegužės 16 d. Skriaudžiuose,  Prienų rajone. Netrukus su tėvais išvyko į Šakius.1927 m. mokėsi Sintautų ir Šakių mokyklose, o 1936 – 1938 m. Rygiškių Jono mergaičių gimnazijoje  Marijampolėje. 1939 m.  pradėjo studijas  Vytauto Didžiojo  universitete, kartu dirbo Marijampolėje lietuvių kalbos  mokytoja.

Po karo  1950-1951 m. eksternu baigė Vilniaus pedagoginį institutą.

1955 m. Maskvoje Miklucho – Maklajaus universitete  apgynė  istorijos mokslų daktaro disertaciją. Paskelbė daug mokslinių  ir mokslo populiarinimo straipsnių. Paruošė ir išleido daug knygų ir monografijų etnografijos klausimais.

Aktyviai ir produktyviai dirbo Vilniaus universitete, mokslų akademijoje, buvo įvairių komisijų nare ginant diplominius darbus ir disertacijas,  muziejų ir draugijų konsultantė.

Už nuopelnus Lietuvai buvo apdovanota Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino  ketvirto laipsnio ordinu (1996 m.),  daugeliu  padėkos raštų.

Už reikšmingus etninės kultūros tyrinėjimus ir populiarinimą 1998 m.  įteikta  Valstybinė dr. Jono  Basanavičiaus vardo premija.

Laisvalaikiu užsiimdavo menine popieriaus karpyba, grožinės literatūros skaitymu..

Ji yra įtraukta į „100 iškiliausių Prienų krašto  asmenybių“  sąrašą.

Mirė 2006 m. liepos 9 d.

Palaidota  Skriaudžiuose.


Parengė Pijus Brazauskas
Redaguota 2023 m. kovas