Konstancija ir Vincas Lapinskai

Pasaulio Tautų Teisuoliai  (pripažinti  už žydų gelbėjimą)

Konstancija Ulevičiūtė – Lapinskienė gimė 1910 m. Pinčiškių kaime, Prienų rajone. Mokėsi Veiverių mokytojų seminarijoje, todėl baigusi mokslą mokytojavo netoli buvusioje Pirktavietės pradinėje mokykloje, vėliau  Lizdeikių aštuonmetėje mokykloje.

Vincas Lapinskas gimė 1904 m. Kuprių kaime, Prienų rajone, taip pat buvo baigęs Veiverių mokytojų seminariją. Dirbo Kazlų Rūdos bibliotekoje. Vėliau dar mokėsi žemėtvarkos specialybės ir dirbo  įvairų žemėtvarkininko darbą. Po karo palaikė ryšius su partizanais už ką teko 10 metų „padirbėti“  Vorkutos lagerių aukso kasyklose. 1958 m. grįžęs  į Lietuvą dirbo  gimtajame kaime buvusiame kolūkyje,  kiaulių fermoje

Konstancija ir Vincas Lapinskai susituokė dar prieš karą ir gyveno Kuprių kaime. Savo vaikų neturėjo.  Būdami apsišvietę labai mėgo gražius dalykus,  turėjo didelę paveikslų kolekciją ir neatsispirdavo pagundoms vis ją didinti.

Karo metu, siautėjant naciams, pasitaikius progai, priėmė  dvi  žydų mergaites atvežtas iš Kauno žydų geto – Firą  Nemenčikaitę ir Ilaną Liudvinovsky.  Ilanos mama žuvo bandant pabėgti iš Kauno geto, o Firos  mama išgyveno Lietuvoje, dirbdama įvairius darbus ir, konspiracijos tikslais, dažnai  juos keisdama.

Lapinskai kaimynams sakė, kad tai rusų mergaitės, kurių tėvai evakuavosi, tačiau karo sumaištyje pasimetė su tėvais. Abi mergaitės pas Lapinskus  sulaukė  karo pabaigos.

Po karo mergaitės susitiko su gyvais likusiais artimaisiais  ir išvyko į užsienį. Tačiau savo gelbėtojų nepamiršo – rašydavo laiškus, retkarčiais ir apdovanodavo.

Išgelbėtoji Fira Nemenčikaitė  2011 metais kreipėsi į atitinkamas tarnybas su prašymu Konstanciją ir Vincą Lapinskus pripažinti  Pasaulio Tautų Teisuoliais Jad  Vašen.

2012 metais rugsėjo 10 d.,  minint Lietuvos Žydų genocido  atminimo dieną, Lietuvos Respublikos Prezidento  dekretu Konstancija Lapinskienė (po mirties) ir Vincas Lapinskas (po mirties) apdovanoti Žūvančiųjų gelbėjimo Kryžiais.

Vincas Lapinskas mirė 1973 metais, o Konstancija Lapinskienė mirė 1981 metais   Abu palaidoti Skriaudžiuose.

Kadangi Lapinskai vaikų neturėjo, apdovanojimus  iš Prezidentės Dalios Grybauskaitės  rankų atsiėmė Vinco Lapinsko brolio Juozo Lapinsko dukra tremtinė,  partizanų ryšininkė  Konstancija  Lapinskaitė  – Krunglevičienė  (gim. 1931 m.) lydima  sūnaus Rymanto.


Parengė Pijus Brazauskas
Redaguota  2023 m. kovas