Silvestras Leonas (teisininkas)

Teisininkas,  pulkininkas,  Vidaus reikalų ministras

Gimė 1894 m. sausio 15 d. Leskavoje, Prienų rajone. Mokėsi Suvalkų gimnazijoje, baigė Vilniaus  II gimnaziją. Studijavo  Maskvos ir Charkovo universitetuose. Nuo  1916 metų tarnavo Rusijos kariuomenėje ir tais pat metais baigė karo mokyklą Kijeve. 1919 m. grįžo į Lietuvą ir įstojo į Lietuvos kariuomenę. Dalyvavo Lietuvos nepriklausomybės 1918 – 1920 m. kare. 1923 m. baigė Aukštuosius karininkų kursus, o 1925 m. Lietuvos universitetą.  Nuo  1925 m. dirbo Telšių taikos ir Šiaulių apygardos teismo teisėju.  Nuo 1934 m. birželio iki 1938 m. kovo mėn. Lietuvos kariuomenės teismo pirmininkas. Nuo 1938 m. kovo mėn. iki 1939 m. kovo mėn.  buvo Vidaus reikalų ministras.  1940 m. gegužės  mėn.  paskiriamas  Vyriausiojo tribunolo teisėju.

SSRS okupavus Lietuvą,  atleistas  iš pareigų,  suimtas ir įkalintas  Kauno sunkiųjų darbų kalėjime. Vėliau kalinamas Maskvos Liubiankoje, o po to vėl grąžintas į Kauno sunkiųjų darbų  kalėjimą.

Per 1941 m. Birželio sukilimą  išlaisvintas, tačiau ir išlaisvintas pasiliko Kaune.  Bet sugrįžus okupantams 1944 m. lapkričio mėn. NKVD suimtas ir įkalintas Komijoje, vėliau ištremtas į Sibirą – Irkutsko sritį. Į Lietuvą grįžo tik 1956 m.

Už nuopelnus Lietuvai  buvo apdovanotas:
1919 m.  –  Vyčio Kryžiaus  Penkto laipsnio ordinu,
1931 m.  –  Gedimino ordinu,
1937 m.  –  Vytauto  Didžiojo Trečiojo  laipsnio ordinu.

Jis yra įtrauktas į  „100 iškiliausių Prienų krašto  asmenybių“  sąrašą.

Mirė 1959 m. lapkričio  17 d.

Palaidotas Kaune


Parengė Pijus Brazauskas
Redaguota  2023 m. kovas