Birutė Pačiokaitė – Adomėnienė

Kategorijos: Pedagogai

Mokytoja, rašytoja, poetė

Gimė 1922 m. liepos 23 d. Baltreliškių  kaime, netoli Skriaudžių, Prienų rajone. Skriaudžiuose baigė pradinę mokyklą, vėliau mokėsi Veiveriuose. 1942 – 1943 m Vilniaus Universitete studijavo germanistiką. Pasibaigus karui, 1945 – 1947 m. Kauno Universitete studijavo anglistiką. Mokytojavo Skriaudžių septynmetėje mokykloje. Tuoj po karo  vyras buvo suimtas ir išvežtas į lagerį. Liko viena su 4 vaikais ir dar vienas smūgis – kaip „nepatikimai“  (žinoma dėl vyro)  buvo atleista ir iš mokytojos pareigų. Tačiau nepalūžo, išgyveno.

Po atgimimo lankė archyvus, studijavo tremtinių ir lagerio žmonių likimus. Ypač domėjosi Tauro ir  Dainavos apygardų partizanų, rezistentų išgyvenimais ir likimais. Pasinaudodamas  žmonos surinkta  po kruopelytę  medžiaga,  jos vyras Vincas Adomėnas parašė knyga „Kas apverks jų dalią …“ Berašydamas bijojo, kad gali ir nebaigti jos, todėl prašė žmoną  „jeigu kas… įpareigoju  užbaigti ją …“

Studijuodama archyvus,  sukaupusi  daug autentiškos medžiagos, tikrų dokumentų  parašė net  keturias knygas apie rezistenciją.

Palaidota Jonučiuose (Kauno rajonas)


Parengė Pijus Brazauskas
Redaguota 2023 kovas