Raimundas Yla

Žurnalistas, kultūros darbuotojas, LRT TV laidų vedėjas

Gimė 1941 m. gegužės 31 d. Skriaudžiuose, Prienų rajone.  1948 -1955 metais mokėsi Skriaudžių septynmetėje mokykloje.  Įstojo į Kauno politechnikumą, kurį baigęs 1959 m. gavo kelių – tiltų techniko specialybę. Vėliau mokėsi dar Kauno politechnikos institute, bet prie širdies labiau buvo žurnalistika.  Dirbdamas įvairiuose kolektyvuose leisdavo sienlaikraščius, bendradarbiavo spaudoje  kol pagaliau 1976 m. Vilniaus universitete  gavo žurnalisto diplomą. Nuo 1977 m. jau LRT Kauno radijo laidų vedėjas.1996 – 1997 m buvo Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas. 1997 – 2001 m. Kauno apskrities viršininko administracijos Kultūros skyriaus viršininkas. Kaip žurnalistas ir toliau  bendradarbiavo spaudoje,  parašė ir  išleido keletą eilėraščių rinkinių. Buvo Lietuvos žurnalistų sąjungos narys. Labai domėjosi tremties ir gamtos temomis. Bendradarbiavo Lenkijos lietuvių žurnale „Aušra“.

Skriaudžiuose 1890 metais buvo įkurta pirmoji  daraktorinė mokykla mokiusi vaikus rašyti ir veikė iki 1908 m. Jos mokytojas – daraktorius Vincas Žukauskas  tai  Raimundo Ylos senelis. Vėliau iš šios mokyklos 1912 metais „išaugo“ Skriaudžių pradinė mokykla.

Kartu su žmona Anele  (Naujokaite)  išaugino dukrą.

Mirė 2018 m. vasario 11 d. Palaidotas Skriaudžiuose.


Parengė Pijus Brazauskas
Redaguota 2023 kovas