Vytautas Alenskas

Picture 433

Vytautas Alenskas – gimė 1947 m. Patašinės kaime, Prienų r. Klaipėdos universiteto Menų fakulteto Liaudies muzikos katedros docentas, studentų kaimo kapelos vadovas. Docentas yra aranžavęs daugiau kaip 130 kūrinių liaudies muzikos kapeloms. Klaipėdos universiteto docentas V. Alenskas ne tik dėsto, bet ir aktyviai dalyvauja šios aukštosios mokyklos veikloje: keletą metų ėjo Menų fakulteto prodekano pareigas, vėliau net dvi kadencijas buvo fakulteto dekanas, išrinktas KU Senato nariu, šiuo metu yra MF tarybos narys. Atsakingai ir pareigingai V. Alenskas dirba KU MF Redakcinėje kolegijoje, kurios narys yra jau beveik 10 metų. Metodinius ir mokslinius darbus rašantys kolegos visada sulaukia geranoriškų, profesionalių patarimų, vertingų pastabų.