Vytautas Alenskas

Kategorijos: Pedagogai
Picture 433

Birbynininkas, pedagogas, menų fakulteto dekanas

Gimė  1947 m. gegužės 19 d. Patašinės  kaime, Prienų rajone, ūkininkų Jurgio Alensko ir Onos Strolytės – Alenskienės  trijų vaikų šeimoje. Kartu su žmona  Stase išaugino du sūnus ir sulaukė  poros  anūkų.

Mokėsi Skriaudžių septynmetėje mokykloje, kurią baigęs 1962 m, toliau mokėsi  Kauno Juozo Gruodžio  muzikos technikume.  1966 m. įstojo į Lietuvos  valstybinę konservatoriją, kurioje 1972 metais  gavo birbynės dėstytojo ir liaudies instrumentų orkestro dirigento specialybes. Nuo 1966 m. dirbo Marijampolės pedagoginėje mokykloje muzikos dėstytoju, dainų ir šokių  ansamblio orkestro vadovu.   Kartu dar dirbo ir kituose  meno  kolektyvuose.  Dirbdamas Maisto pramonės automatų gamyklos kaimiškoje kapeloje  1974 m. Maskvoje vykusiame konkurse  buvo įvertinta aukso medaliu. Su šiuo ir kitais kolektyvais gastroliavo  Suomijoje, Lenkijoje, Vengrijoje  ir buvusiose Sovietų sąjungos respublikose  surengė daugiau kaip 200 koncertų.

1977 metais pradėjo dirbti Klaipėdos Universiteto  liaudies  muzikos katedroje. Čia dar labiau atsiskleidė jo kūrybinės galios. Su  studentų ansambliu „Vėtrungė“  ir studentų kapela koncertavo  Baltijos šalyse, Lenkijoj, Čekijoj, Slovakijoje, Rumunijoje, Kipre, Madagaskare, Islandijoj, Rusijoj, Mauricijuje   ir daug kitur.

Universitete buvo  Menų fakulteto Liaudies muzikos katedros docentas,  dekanas,  Klaipėdoje vykusiose studentų tarptautinėje   šventėje  „Gaudeamus“ buvo vyriausias dirigentas.  Yra Klaipėdos universiteto  senato  narys, mielai dalyvauja įvairių tarptautinių ir respublikinių konkursų, apžiūrų komisijų darbe.

Kadangi jo tėtė Jurgis buvo taip pat žymus kanklininkas, dar iki karo  1929 iki 1940 metų vadovavo kanklių ansambliui, todėl ir Vytautas  gyvenimą pasuko  muzikos keliu. Ir dabar  neužmiršo ir gimtųjų Skriaudžių,  keletą metų vadovavęs „Kanklių“ ansambliui, parašęs šiam ansambliui dainų, išleidęs atskirų leidinėlių, visuomet dalyvauja šio miestelio šventėse. Daug prisidėjo išleidžiant  leidinį „Skriaudžių ansambliui „Kanklės“ 100“ ir buvo šio leidinio  kaip “sudarytojas ir  spec. redaktorius“.

Gyvena  Klaipėdoje


Parengė Pijus Brazauskas
Redaguota  2023 m. kovas