Leonas Puskunigis

Kategorijos: Politiniai kaliniai

Sportininkas, treneris, Štuthofo koncentracijos lagerio kalinys

Gimė 1910 m. kovo 24 d. Skriaudžiuose, Prienų rajone,  vargonininko ir bažnyčios choro giesmininkės šeimoje. Mokėsi Skriaudžiuose ir Veiveriuose. Baigė Kauno kūno kultūros institutą, ten dirbo dėstytoju, nes dar prieš karą tapo Lietuvos ieties metimo rekordininkas.  Kai prasidėjo karas mokytojavo Marijampolėje. 1943 m.  kovo mėn.  vokiečiai jį suėmė ir kartu su dar 46 Lietuvos inteligentais įkalino Štuthofo lageryje, kuriame kartu buvo  rašytojas Balys Sruoga, garsaus kardiologo Brėdikio tėvas.

1945 m. laimingai grįžęs į Lietuvą, iškentęs lagerio baisumus, parašė prisiminimus “Štuthofo žardienos“ ir toliau dirbo sportininko darbą. Treniravo  ieties metikę Birutę Zalagaitytę – Kalėdienę, kuri tapo pasaulio čempione.

Bedirbdamas Kaune, Kūno kultūros institute išėjo į pensiją. Tuomet  sugrįžo į Skriaudžiuose buvusį tėvo namelį. Norėdamas palikti  tėvo atminimą daug kankliavo, dažniems namelio lankytojams pasakodavo apie Štuthofo  lagerio baisumus, primindavo ir tėvą bei jo sukurtą kanklininkų ansamblį. Daug kankliavo ir pats sukurdamas dainas netgi apie  „mirties fabriką“ pats pritardavo kanklėmis. Namuose buvo įrengęs iš jam žinomų lagerio kankinių foto nuotraukų parodėlę ir pasakodavo apie kiekvieną jam įdomiausius atsitikimus, susitikimus su išlikusiais ir sugrįžusiais.

Pablogėjus ansamblio vadovo Antano Degučio sveikatai, jis ėmėsi šio darbo ir du metus (1978 -1979 m.) vadovavo. Sudarydamas  ansamblio repertuarą įtraukdavo tėvo, Antano Degučio  ir savo kūrybos dainas.

Nors po keleto metų vadovavimą ansambliui perdavė Jauniui Vyliui, tačiau ir toliau daug koncertavo individualiai mokyklose ir kitur. Jis dažnai buvo kviečiamas po visą Lietuvą  papasakoti  apie  išgyventus baisumus Štuthofo  lageryje.

Išaugino vieną sūnų, susilaukė dviejų anūkų.

Mirė 1994 m. birželio 26 d.  Palaidotas Skriaudžiuose greta savo tėvo.


Parengė Pijus Brazauskas
Redaguota 2023 kovas