Kajetonas Naudžius (Šernas)

Kategorijos: Politiniai kaliniai

Politinis  kalinys,  kanklių meistras

Gimė 1910 m. rugpjūčio 14 d. Pinčiškių  kaime,  dabartiniame Prienų rajone septynių vaikų šeimoje. 1919 metais  su tėvais persikėlė į Skriaudžius ir mokėsi neseniai atidarytoje  pradinėje mokykloje. Čia besimokydamas susipažino ir draugavo su Prano  Puskunigio vaikais. Iš jų sužinojo apie tėvo pomėgį kanklėms. Kanklių meistravimo meno išmoko iš skriaudiečio Jono Kulbušausko.  Jo meilę ir potraukį kanklėms rodo tai, kad  1945 metais  būdamas įkalintas Vorkutos lageryje, o jau 1947 m. sugebėjo pagaminti keletą kanklių.

Į Vorkutos lagerį papuolė už  tai,  kad  Šališkių  girininkijoje buvo įsitraukęs į partizaninę veiklą. Turėjo „Šerno“ slapyvardį. Tačiau neilgai ten buvo, nes  apgavystės būdu jų būrys buvo demaskuotas. Suimtas 1945 m. liepos 11 d.,   gavo 15 metų griežto režimo kalėjimo. Pradžioje buvo Komijoje, o vėliau pervežtas į Vorkutą.  Kadangi suprato savo bejėgiškumą,  nesipriešino  kalėjimo „vadovybei“, todėl bausmę sumažino ir  1956 m.  birželio 15 d. buvo paleistas  iš lagerio. Tačiau  laisve džiaugėsi neilgai. Sulaukęs  sekančių metų  Vasario 16 – sios  su (atrodė)  artimiausiais draugais paminėjo šią šventę ir namuose sugiedojo Lietuvos himną  „Lietuva, Tėvyne mūsų …“  Nepraėjo net savaitė kai į namus pasibeldė  saugumo pareigūnai ir teko dvejiems metams vėl sugrįžti atgal į Vorkutą, ir apiformino kaip  „pabaigti  bausmę“.  Sugrįžo į tą pačią  kalėjimo vietą ir  (net įdomu)  per keletą metų pagamino  ten  septynias  kankles.

Po keleto metų sugrįžęs namo  jau buvo  „daug atsargesnis“  ir  toliau namuose gamino kankles. Jo gamybos kanklėmis grojo visas  Skriaudžių  kanklių ansamblis. Pagamino  apie 250 kanklių  Didesnė dalis jo pagamintų kanklių buvo parduotos ir  pasklido po pasaulį – Ameriką, Vokietiją, Prancūziją, Australiją, Kanadą.

Mirė 1992 m. rugpjūčio 28 d.

Palaidotas  Skriaudžiuose


 Parengė   Pijus Brazauskas
Redaguota   2023 m. kovas