Juozas Brundza

Gydytojas, altruistas, Prienų burmistras

Gimė 1870 metais Lizdeikių kaime, Prienų rajone. Vidurinį išsilavinimą gavo Marijampolės gimnazijoje. Ją baigęs studijavo Maskvos universitete mediciną. 1900 m. baigęs šį universitetą gavęs gydytojo diplomą, atvyko į Prienus  ir beveik visą gyvenimą dirbo mėgiamą  gydytojo  darbą.

Užsirekomendavo  kaip ypač geras plataus profilio  gydytojas. Bet kuriuo paros metu vykdavo pas sergančiuosius. Nuolat šelpdavo neturtinguosius.

Kartu buvo aktyvus ir politiniame gyvenime. 1905 m. Prienų  apylinkių ūkininkų įgaliotas vyko į Vilniaus Seimą, o grįžęs suorganizavo mitingą ir ragino neklausyti caro valdininkų, siūlė steigti lietuviškas mokyklas, o  valstybės  tarnautojais skirti kuo daugiau lietuvių. Malšinant 1905 m sukilimą jo bute buvo atlikta krata. Gydytojas buvo suimtas ir pradžiai buvo  įkalintas Vilniaus kalėjime. Tik Aukščiausiojo teismo pirmininko Mykolo Tamaševičiaus  pastangomis išvengė tremties.

Vokiečių  okupacijos metais savo bute slėpė žydų Šachovų  šeimą.

Už aktyvų politinį gyvenimą ir kaip  geras gydytojas turėjo gerą vardą prieniečių tarpe, todėl buvo renkamas Prienų burmistru.  Daug prisidėjo prie Birštono  kurorto įsteigimo ir net priklausė  jo administracijai.

Jis yra įtrauktas į  „100 iškiliausių Prienų krašto  asmenybių“  sąrašą.

Mirė 1954 m. rugpjūčio 5 d.

Palaidotas Prienuose, šalia Žiburio gimnazijos įkūrėjo Felikso Martišiaus.


Parengė Pijus Brazauskas
Redaguota 2023 m. kovas