Vytautas Isoda

Kategorijos: Mokslų daktarai

Socialinių mokslų daktaras,  politologas, mokslininkas

    Gimė 1985 m. rugpjūčio 17 d. Skriaudžiuose, Prienų rajone, skriaudietės Jūratės Ališauskaitės –  Isodienės ir marijampoliečio Vytauto Isodos  šeimoje. Lankė Skriaudžių lopšelį-darželį. Būdamas šešerių metų su šeima persikėlė gyventi į Marijampolę, kur 2004 m. baigė Marijampolės „Ryto“ vidurinę mokyklą ir Marijampolės dailės mokyklą. 2004-2010 m. Vytauto Didžiojo universitete Kaune studijavo politikos mokslus.  2015 m apgynęs  disertaciją tema „Europos Sąjungos švelniosios galios šaltiniai ir raiška plėtros procese“ įgijo socialinių mokslų srities politikos mokslų krypties daktaro laipsnį. Vienas iš Vytauto daktaro disertacijos konsultantų buvo Vasario 16-osios Nepriklausomybės akto atradėjas, vėliau Europos Parlamento narys prof. Liudas Mažylis. Tarp jų abiejų pažintis tęsiasi nuo pirmųjų Vytauto  studijų metų.  Kadangi   dr. Vytautas Isoda yra ir dailininkas mėgėjas, todėl  jo pieštos politinės karikatūros puikuojasi profesoriaus L. Mažylio knygose „Kodėl netiko Europai Konstitucija Europai“ (2005) ir „Šalia Ne Europos“ (2010).
       Nuo 2012 m. dr. Vytautas Isoda eina įvairias pedagogines pareigas (asistento, lektoriaus, vėliau docento)  Lietuvos aukštosiose mokyklose. 2014-2018 m. dirbdamas Mykolo Riomerio universiteto Viešojo saugumo fakultete Kaune, dėstė politologinius dalykus būsimiems Lietuvos policijos ir valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnams. 2017 m. Vytautas  pradėjo dirbti Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Politikos mokslų katedros docento pareigose, kur iki šiol dėsto konfliktų studijų ir europeistikos dalykus karininko laipsnio dar tik siekiantiems pirmosios studijų pakopos kariūnams, bei Lietuvos kariuomenės karininkams, studijuojantiems magistro pakopoje bei kvalifikaciniuose kursuose. 2018-2020 m. vadovavo politikos mokslų katedrai, o nuo 2020 m. Saugumo politikos tyrimų mokslininkų grupei.

 Dr. Vytautas Isoda yra daugiau kaip 15 straipsnių moksliniuose žurnaluose ir knygų skyrių (tame tarpe išleistų prestižinėse tarptautinėse leidyklose „Sage Publications“ ir „Taylor & Francis / Routledge“) autorius. Jo moksliniai interesai ir ekspertizė daugiausiai apima tarptautinių konfliktų ir taikos palaikymo operacijų sritį, Europos integracijos ir ES politiką. Per savo profesinę karjerą dr.. Vytautas Isoda buvo įvairių ES finansuojamų projektų, tarptautinių mokslinių konferencijų ir apskritojo stalo diskusijų dalyvis, stažavosi Jungtinės Karalystės Birmingemo universitete bei Švedijos gynybos universitete. Jis reguliariai komentuoja tarptautinės ir Lietuvos politikos klausimus Lietuvos žiniasklaidos priemonėse, yra Lietuvos politologų asociacijos ir Europos tarptautinių santykių studijų asociacijos (EISA) narys.

Be gimtosios lietuvių kalbos,  laisvai kalba angliškai, gerai moka italų ir rusų  kalbas.

Šiuo metu  gyvena Vilniuje.


Parengė  Pijus Brazauskas
Redaguota 2023 m. gegužė