Rasa Orinaitė – Juocevičienė

Kategorijos: Mokytojai Politikai

Istorikė, mokytoja, politikė, verslininkė

Gimė  1962 m. gegužės 6 d.   Gustaičių kaime,  Prienų rajone  Albinos ir Vytauto Orinų  keturių vaikų  šeimoje. Pradinį mokslą pradėjo Skriaudžių aštuonmetėje mokykloje. Veiverių vidurinę mokyklą baigė 1980 m ir įstojo į Vilniaus  Pedagoginį institutą.  1985 metais baigusi šią mokslo įstaigą  įgijo  istorijos mokytojo kvalifikaciją.

 Turėdama istoriko specialybę pradėjo dirbti Veiverių vidurinėje mokykloje pradžioje istorijos mokytoja, vėliau šios mokyklos direktoriaus pavaduotoja.  1992 – 1997 m. šios mokyklos direktorė.

Nuo 1997 m iki 2007 metų   buvo Prienų  rajono Švietimo skyriaus vedėja

2008 – 2009 metais buvo UAB  Ekodomus  direktorė.

Po 2016 – 2020 metų Seimo rinkimų dirbo  Seimo nario Vytauto Kamblevičiaus  patarėja.

Šiuo metu yra verslininkė  „Rasos sodybos“  savininkė.

Šiuo metu  gyvena  Prienuose


Parengė  Pijus Brazauskas
Redaguota  2023 m. kovas