Sigitas Ališauskas

Kategorijos: Mokslų daktarai

Fizikas,  habilituotas fizinių mokslų daktaras

Gimė 1943 m. kovo  3 d. Papilvio kaime, Prienų rajone keturių vaikų šeimoje. Mama Adelė Degutytė – Ališauskienė ir Juozas  Ališauskas buvo eiliniai šio kaimo ūkininkai.

Sigitas, būdamas  penkerių  metų, padedamas senelio Antano Degučio, išmoko skaityti ir rašyti, tad 1950 metais pradėjęs lankyti Jūrės  (miestelis prie geležinkelio stoties)  septynmetės  mokyklos pirmąją klasę, po dviejų dienų buvo perkeltas į antrą klasę. 1956 m. baigęs šią mokyklą toliau mokėsi Alksnėnų  vidurinėje mokykloje  (Vilkaviškio raj.), gyvendamas pas tetą, nes iš Jūrės buvo nepatogus  susisiekimas mokytis vidurinėje mokykloje.

Nuo pat mokslo pradžios šioje mokykloje dalyvavo respublikinėse jaunųjų fizikų ir matematikų olimpiadose, visą laiką užimdamas prizines vietas. 1960 m. Maskvoje pelnė prizą  jaunųjų fizikų  olimpiadoje ir tais metais baigė vidurinę mokyklą.

1960 – 1965 m. studijavo Vilniaus universitete  fizikos mokslus. Tuoj pat įstojo į doktorantūrą.

1968 m. gruodžio mėn. Vilniaus universitete apgynė  fizikos – matematikos mokslų daktaro  disertaciją tema „Kai kurių tolydžiųjų grupių vaizdavimų teorijos, taikymo   fizikoje  klausimai“.

1976 m. laimėjo stažuotės Naujoje Zelandijoje konkursą,  bet  nebuvęs SSKP nariu, leidimo negavo. Ir  daugiau turėjęs kvietimų užsienio konferencijose (Bulgarijoje, Meksikoje) leidimų negavo.

1981 m. Jungtiniame Branduolinių tyrimų institute Dubnoje apgynė habilituoto daktaro disertaciją.

Už nuopelnus fizikos mokslui S. Ališauskas kartu su kitais  mokslininkais gavo LSSR valstybinę premiją. 2001 – 2002 m  kaip nusipelniusiam mokslininkui buvo paskirta aukščiausio laipsnio valstybinė stipendija.

Labai viskuo domėjosi, dažnai lankė bibliotekas, naršė internete, savo žiniomis dalijosi su draugais, todėl jį vadindavo „vaikščiojanti enciklopedija“. Būdamas plačios erudicijos savo žinias  pasakodavo savo broliams, seseriai, ir jų vaikams. Gal ir to įtakoje sesers Janinos sūnus  Arnoldas Deltuva taip pat tapo žymiu fiziku,  apsigynusiu disertaciją Hanoveryje, o įgijęs daugiau žinių ir  patirties 2014 metais tapo vadovu to paties sektoriaus, kuriam ilgus metus  pats Sigitas  vadovavo.

Kartu  su žmona Ramute užaugino sūnų Gediminą.

   Mirė 2016 m. rugpjūčio 3 d.

   Palaidotas Vilniuje, Antakalnio kapinėse.


 Parengė  Pijus Brazauskas
Redaguota  2023 m. kovas