Juozas Kudirka

Etnografas, kraštotyrininkas, Habilituotas daktaras

Gimė 1939 m. kovo 19 d. Skriaudžių kaime, Prienų rajone, mažažemių valstiečių Andriaus Kudirkos ir Agotos Kulbušauskaitės – Kudirkienės  trijų vaikų šeimoje.

1947 – 1954 metais mokėsi Skriaudžių septynmetėje mokykloje, vėliau Veiverių vidurinėje mokykloje. Jau  mokykloje  pasireiškė kaip istorijos žinovas. Klasės draugai ir net mokytojai stebėdavosi iš kur tiek žino istorinių dalykų (juk tuomet interneto nebuvo!)

Tėvas anksti mirė, šeima sunkiai vertėsi, todėl tik po mokyklos baigimo dirbo darbininku prie geležinkelio darbų. Bet siekti mokslo  Juozo  neatgrasė. 1960 – 1965 m. studijavo Vilniaus universiteto istorijos ir filologijos fakultete. Sunkiai besiverčianti šeima Juozui paramos teikti negalėjo, todėl  tik pradėjęs studijuoti  perėjo į neakivaizdinį skyrių ir dirbo Mokslų Akademijos bibliotekoje. Bebaigiant studijas 1964 m įsidarbino Mokslų Akademijos Istorijos ir etnografijos muziejuje. 1965 metais baigęs  studijas Universitete  tuo neapsiribojo ir  1966 – 1969 metais studijavo Lietuvos Mokslų Akademijos istorijos instituto  aspirantūroje.  1969 m apgintos disertacijos tema  „Puodininkystė Lietuvoje“. 1995 m habilituoto daktaro disertacijos tema „Lietuviškos Kūčios  ir Kalėdos“.

Visą laiką tyrinėdamas liaudies papročius, meną, tomis temomis  parašė daug knygų (kartais vienas, kartais su bendraautoriais).

Šalčininkuose kartu su liaudies meistrais 1986 metais įkūrė smulkiosios architektūros parką, tyrinėjo Baltarusijos lietuvių literatūrą.

Už mokslo tiriamąją veiklą papročių ir liaudies kultūros srityje 1999 metais įteikta Valstybinė dr. Jono Basanavičiaus vardo premija.

Jis yra įtrauktas į  „100 iškiliausių Prienų karšto  asmenybių“  sąrašą.

Mirė 2007 m. birželio 21 d.

Palaidotas Vilniuje, Kairėnų kapinėse


Parengė Pijus Brazauskas
Redaguota 2023 kovas