Pranas Puskunigis

Kategorijos: Pedagogai

Vargonininkas, pedagogas, Skriaudžių „Kanklių“  ansamblio įkūrėjas

Gimė 1860 m liepos 16 d. Katilių kaime, Šakių apskrityje  Jokūbo Vaitiekaus ir Barboros Banzaitės – Vaitiekienės  septynių vaikų šeimoje. Tėvai buvo praprusę ūkininkai, todėl dažnai pas juos atveždavo krikštyti savo vaikus. Dėl šios priežasties kaimynai  ir davė  pravardę „Puskunigis“. Todėl  vėliau  visa šeima ir tapo Puskunigiais

Pirmuoju Prano mokytoju tapo kanklininkas Simonas Kalvaitis.

Mokėsi Veiverių mokytojų  seminarijoje, bet nebaigė,  Varšuvoje išsimokė vargonininkauti  ir su šiuo amatu dirbo įvairiose parapijose ne tik Lietuvoje, bet ir Suvalkų krašte.

1903 m  susituokė su Marija Urbonavičiūte iš Olšankos  kaimo  Ščebros  parapijos, Suvalkų gubernijos, kur tuomet  Pranas Puskunigis  vargonininkavo.

1904 m. išvyko į Ameriką, tačiau ilgai neužsibuvo. Po metų grįžo ir apsigyveno Marijampolėje, dirbo pedagoginį darbą Žiburio gimnazijoje.

1906 metais atsikėlė į Skriaudžius.  Vargoninkaudamas sukūrė (dabar jau garsų)  Kanklių ansamblį, rašė  jam daineles, retkarčiais su visu ansambliu išvažiuodamas į kitus miestus. Pasiekdavo ne tik Kauną, bet ir Vilnių. Vadovaudamas S. Banaičio spaustuvės ansambliui,  1916 metais koncertavo  Karaliaučiuje. Iš Skriaudžių išvažiuodavo groti vargonais ir Plutiškių parapijoje. 1920 metais vadovavimą ansambliui perdavė  gabiam kanklininkui Antanui Degučiui.

1923 m apsigyveno Kaune,  kur vėliau buvo įsteigta kanklių muzikos mokykla. Čia jis dirbo mokytoju. 1932 m. jau gaudamas  pensiją grįžo į Skriaudžius. Čia jis pakankliuodavo savo malonumui, rašė dainas, kūrė muziką, ir šiais metais  išleido  „Kanklių muzikos vadovėlį“.

Jis yra įtrauktas į  „100 iškiliausių Prienų krašto  asmenybių“  sąrašą.

Mirė 1946 m. lapkričio 27 d.

Žmona išpildė jo paskutinį norą – į karstą  įdėjo jo paties darbo kankles.

Palaidotas  Skriaudžiuose

Parengė Pijus Brazauskas
Redaguota  2023 m. kovas