Petras Leonas

Kategorijos: Politikai

Teisininkas, politikas, pirmasis Teisingumo ministras

Gimė 1864 m. lapkričio 16 d. Leskavos kaime (netoli Skriaudžių)  Prienų rajone vienuolikos vaikų (užaugo 10) šeimoje.  Silvestras Leonas ir jo žmona Ona Baltrušaitytė – Leonienė buvo nedidelio ūkio savininkai. Vyresniojo brolio – kunigo Silvestro skatinamas ir finansiškai remiamas Petras Leonas pradžios mokyklą pradėjo lankyti Kudirkos Naumiestyje, kur vikaru buvo jau minėtas vyresnis brolis Silvestras.

1884 m. sidabro medaliu baigė Marijampolės gimnaziją, o 1889 metais gavo Maskvos universiteto  teisininko diplomą. Dirbo įvairų teisininko darbą  Suvalkuose, Turkestane  kur,  po 12 metų,  už dalyvavimą1905 m. revoliuciniame sąjūdyje,  iš darbo buvo atleistas ir 1906 metais grįžo į Lietuvą ir iš jos  daugiau nesitraukė.

Po 1918 m. Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo Petras Leonas paskiriamas pirmuoju teisingumo ministru, o po metų Vidaus reikalų ministru.  Valstybės įtakingi tarnautojai , tame tarpe ir pats Kazys Grinius jam siūlė kandidatuoti bent laikinuoju valstybės prezidentu,   žadėdamas visokeriopą paramą. Deja jis pasiūlymo nepriėmė.

Tuomet jis aktyviai įsitraukė į Kauno universiteto  kūrimą. 1922 m. jis tampa jo profesoriumi, vėliau teisės dekanu. Šiame universitete  Petras atsiduoda  mokslinei veiklai – dirba teisės, etikos  ir  sociologijos   srityse.

Gyvenimo keliai jį suvedė  su žymiu kalbininku  Jonu Jablonskiu, kuris vėliau pasakė, kad „Petras Leonas – Lietuvos sąžinė“.

Jis yra įtrauktas į  „100 iškiliausių Prienų krašto  asmenybių“  sąrašą.

Mirė 1938 metais.
Palaidotas  Kaune, prestižinėse Petrašiūnų kapinėse.-

Parengė  Pijus Brazauskas
Redaguota 2023 m. kovas