Anelė Zujūtė – Ruseckienė (Palmė)

Kategorijos: Partizanų ryšininkai

Partizanų ryšininkė, dainininkė, giesmininkė

Gimė 1927 m. kovo 13 d. Mieleiškampio  kaime  (netoli Šilavoto),  Prienų rajone  keturių vaikų šeimoje. Jai esant trijų metų mirė tėtė, todėl vaikystė buvo sunki.

 Mokėsi Bubautiškių pradinėje mokykloje, esančioje netoli Leskavos gyvenvietės. Pirmoji mokytoja buvo  Ona Bagdonienė.

Ištekėjusi atsikėlė pas vyrą Kazimierą Rusecką, Šmurų kaime, netoli Skriaudžių.

Po karo   palaikė ryšius su partizanais, todėl 1951 m. atėję partizanai paprašė leidimo jų namuose įsirengti  slėptuvę. Pasitarę su vyru sutiko. Nuo 1951 m. rugsėjo iki 1952 m. balandžio  šioje slėptuvėje prieglobstį rado Pietų Lietuvos srities  partizanų vadas Sergijus Staniškis. Jį maitino, rengė, skalbė rūbus, saugojo, perdavinėjo įvairias žinias.

KGB turėjo  įtarimų dėl bunkerio buvimo, todėl net tris kartus darė kratas, bet nieko nerado. 1952 m. balandžio 16 d. S. Staniškis išeidamas ją apdovanojo trečio laipsnio „Laisvės kovos kryžiumi“, kurį po Atgimimo  perdavė Kauno tremties muziejui.

 Toliau Staniškis slapstėsi Prienų šile, prie Žuvinto, tačiau buvo išduotas  užverbuotų partizanų, to pasėkoje 1952 m. vasario 4 d. buvo apsuptas gausių čekistų pajėgų. Supratęs savo beviltiškumą  pirmiausia sunaikino dokumentus, sugadino ryšių  aparatūrą, supjaustė beveik naujus  batus (kad neliktų okupantams)  ir nusišovė.  Beje šiuos batus pagal A. Ruseckienės specialų užsakymą  pasiuvo Kaune.

 Po Staniškio išėjimo dar vienerius metus slėptuvę  laikė galvojant, kad  „gal dar prireiks“. Tačiau kai sužinojo  apie jo žūtį,  slėptuvę  panaikino, o atėjus  Atgimimui,  Nepriklausomybės paskelbimo atminimui, 1990 m. pavasarį pasodino apie pusantro metro ūgio ąžuoliuką, kurį parnešė sūnus Jonas iš netoliese esančio raisto. Kadangi Aneliukė (taip ją vadino kanklininkai)  šoko ir dainavo ansamblyje, todėl visas ansamblis dalyvavo  „ąžuoliuko sodinimo talkoje“ ir užbaigus darbą surengė koncertą.  Sodybos šeimininkė  savo kolegoms surengė puikius pietus.

Taip buvo  pagerbtas partizanų vado  Sergijaus Staniškio  atminimas.

Abu su vyru Kazimieru buvo aktyvūs Skriaudžių kultūros namų  ansamblio šokėjai, o vėliau ji tik dainavo ansamblyje ir giedojo bažnyčios chore.

Už nuopelnus  Lietuvai 2003 m. pripažinta „Laisvės kovų dalyve“

2014 m. išleistoje knygoje „Laisvės kovotojų prisiminimai“  ji parašė savo prisiminimus.

2014 m. birželio 30 d. apdovanota Vyčio Kryžiaus ordino  Komandoro kryžiumi.

Kartu su vyru  išaugino sūnų Joną,  sulaukė dviejų anūkų ir  penkių  proanūkių.

Mirė 2021 m. rugsėjo 29 d.

Palaidota  Skriaudžiuose


Parengė Pijus Brazauskas
Redaguota  2023 m. kovas