Leonas Džekčiorius

Kategorijos: Mokslų daktarai

Kolekcininkas, numizmatas, chemikas, chemijos mokslų daktaras

Gimė 1929 m. sausio 17 d. Skriaudžių kaime, Prienų rajone, vidutinių ūkininkų, trijų vaikų šeimoje. 1936 – 1940 m. mokėsi Skriaudžių pradinėje, o vėliau  Veiverių vidurinėje  mokyklose. Vidurinį išsilavinimą gavo 1950 m Kaune. 1951 – 1956 m. studijavo Vytauto Didžiojo universitete (vėliau tapo Kauno Politechnikos institutas) ir įgijo inžinieriaus chemiko – technologo specialybę. Dirbo Šiaulių ir Kauno odų fabrikuose įvairiose pareigose pagal turimą specialybę. 1967 m. apgynė disertaciją ir gavo technikos mokslų daktaro laipsnį. Turėdamas daktaro mokslų laipsnį, dirbo Lietuvos Žemės ūkio akademijoje, o vėliau Kauno medicinos institute chemijos katedrose kaip docentas, katedros vedėjas.

Parašė daug mokslinių straipsnių spaudoje,  ruošė  metodinę medžiagą studentams.

Kartu su žmona Ina (taip pat chemijos m. daktare)  išaugino dvi dukras, susilaukė keturių anūkų.

Mėgo keliones, domėjosi muziejininkyste,  rinko medžiagą apie Nobelio premijos laureatus, rinko atvirukus, pinigus, ženkliukus. Daug eksponatų  perdavė gimtųjų Skriaudžių buities muziejui, kurį mėgo lankyti  su visa šeima. Nuolat papildydavo Kalendorių muziejaus kolekciją nematytais, įdomiais, neretai parvežtais iš užsienio,  eksponatais.

Mirė 2011 m. gruodžio 7 d. Palaidotas Kaune, Petrašiūnų kapinėse


Parengė Pijus Brazauskas
Redaguota 2023 kovas