• Kajetonas Naudžius (Šernas)

  Antradienis, 4 balandžio, 2023

  Politinis  kalinys,  kanklių meistras

  Gimė 1910 m. rugpjūčio 14 d. Pinčiškių  kaime,  dabartiniame Prienų rajone septynių vaikų šeimoje. 1919 metais  su tėvais persikėlė į Skriaudžius ir mokėsi neseniai atidarytoje  pradinėje mokykloje. Čia besimokydamas susipažino… Skaityti

 • Morta Linkaitė (Jūra)

  Šeštadienis, 25 kovo, 2023

  Politinė kalinė, legendinio partizano Juozo Lukšos pagrindinė ryšininkė

  Gimė 1927 m. kovo 25 d. Pributkio kaime, Prienų rajone, netoli Skriaudžių.  Septynių  vaikų , vidutinio ūkininko (turėjo 15… Skaityti

 • Leonas Puskunigis

  Penktadienis, 17 kovo, 2023

  Sportininkas, treneris, Štuthofo koncentracijos lagerio kalinys

  Gimė 1910 m. kovo 24 d. Skriaudžiuose, Prienų rajone,  vargonininko ir bažnyčios choro giesmininkės šeimoje. Mokėsi Skriaudžiuose ir Veiveriuose. Baigė Kauno kūno kultūros institutą, ten… Skaityti